ICCVS USA MapMiền Đông Hoa Kỳ / East Region US 
Tổng cộng / Total Units: 5
 

(1)- Liên Đoàn Bạch Đằng -Boston MA. United States.

(2)- Liên Đoàn Duy Tân -Orlando FL. United States.

(3)- Liên Đoàn Gia Định -Annandale MD. United States.

(4)- Liên Đoàn Hồng Bàng -Falls Church VA. United States.

(5)- Liên Đoàn Potomac -Silver spring VA. United States.