ICCVS USA MapMiền Đông Hoa Kỳ / East Region US 

Tổng cộng / Total Units: 3 (as of 2023)


As of 2023

(1)- Liên Đoàn Duy Tân

(2)- Liên Đoàn Gia Định

(3)- Liên Đoàn Sài Gòn