ICCVS USA MapMiền Trung Hoa Kỳ / Central Region US 
Tổng cộng / Total Units: 1 as of 2023

(1)- Liên Đoàn Đất Việt -Houston TX. United States.