Thẳng Tiến 11
2018, Thẳng Tiến 11 in Haymarket, Virginia, USA. Camp Chief Phạm Ngọc Quế-Chi