Thẳng Tiến 10
2014, Thẳng Tiến 10 in Houston, Texas, USA. Camp Chief Ngô Vinh Khoa
TT10a Logo


Links:
Viet Bao Online : Trại Họp Bạn Thẳng Tiến 10 HĐVN