22/02/20098:42 CH(Xem: 8379)
Chào cờ đầu năm Kỷ Sửu 2009 do các Liên Đoàn Hướng Đạo Miền Tây Nam Hoa Kỳ -Nhóm Liên Kết tổ chức ngày 22 tháng 2, 2009 tại Huntington Beach Central Park