04/03/20078:42 CH(Xem: 9650)
Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam, Miền Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức Chào cờ Đầu Năm Đinh Hợi 2007 tại Huntington Central Park, Huntington Beach CA, USA March 4th, 2007.
03/03/20078:42 CH(Xem: 8512)
Họp mặt đầu Xuân Đinh Hợi 2007, Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam mừng 100 năm Hướng Đạo Thế Giới tại Thư Viện Việt Nam, Westminster CA, USA ngày 3 tháng 3, năm 2007