THÔNG BÁO
TRẠI HỌP BẠN THẾ GIỚI HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM THẲNG TIẾN XIII

ThongBaoTT13- download

PDF file : TT13 - 2023-08-29 - ThongBaoTT13_So2
PDF file : TT13 - 2023-08-29 - ThongBaoCuocThiHuyHieu

Ngày 22 tháng 2, 2023,

Kính gửi Quý Trưởng, Đoàn Sinh, Phụ Huynh và Thân Hữu,

Trại Họp Bạn Thế Giới Hướng Đạo Việt Nam Thẳng Tiến XIII do Chi Nhánh Canada tổ chức:
• Trại Trường Girl Guides Camp Jubilee, Range Rd 42, Cochrane, Alberta, Canada T4C 2A4
• Từ ngày 30 tháng 6 đến 7 tháng 7 năm 2026.
• Phi trường: Calgary International Airport.
• Đất trại tuyệt đẹp, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi,
• Chương trình sinh hoạt các ngành và Phụ Huynh vô cùng phong phú, mới lạ, đặc sắc.
• Thám du, dã ngoạn và tham quan những địa điểm nổi tiếng thế giới tại Calgary.
• Thời tiết tuyệt vời 68-74 °F cuối tháng 6, đầu tháng 7.

Một số chi tiết sẽ được loan báo sau.

Hãy chuẩn bị khăn gói lên đường về tham dự ngày hội lớn của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam!
Thân Ái Bắt Tay Trái
TM. 
Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam
Chủ tịch Trần Quang Thanh Trang